webFuuta
Al-Islamaaku


Fondateurs


Innde Yettoore Diiwal
Alfa Ibrahima Sambegu Bari Timbo
Cerno Sulaymaana Baa Timbi
Alfa Muusa Jallo Kebaali
Cerno Saliwu Ballaa Balde Koyin
Alfa Amadu Jallo Kollaaɗe
Cerno Samba Jallo Ɓuriya
Alfa Mamadu Saajo Bari Fugumba
Alfa Mamadu Sellu Jallo Labe
Fode Hajji Konde/Kamara? Foduye-Hajji