webFuuta
Diina Lislaamu e lukha ajamiyya


Tierno Muhammadu Samba Mombeya
Oogirde Malal

Fii Hajju

304. Si a hajjii woɗɗitoɗaa ko haɗaa
si wanaa ɗun rutto ko townitagol.

305. Si a faandike ɗaynude Anduɗo
Nder miijooji, a faandike sunnitagol.